Aplinkosauga

Pranešimas apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – UAB „Atliekų rūšiavimo centras“ (304156633), P. Žvirkos g. 8, Vilnius, tel. +370 600 70440 el. p. info@atliekucentras.lt. Planuojamos ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas – MB „Verslo piemenys“ (304927495), Šilėnų kel. 22, Mozūriškių k., Zujūnų sen. Vilniaus r. tel. 8 628 88 482 el. p. verslui@poveikis.lt. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – atliekų tvarkymo veikla. Planuojamos ūkinės veiklos vieta – P. Žvirkos g. 8, Vilnius. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas – medienos, statybinių atliekų, laidų smulkinimas, šiferio laikymas ir kietojo atgauto kuro gamyba iš plastiko atliekų. Susipažinti su PVSV ataskaita per 10 darbo dienų nuo skelbimo dienos galima UAB „Atliekų rūšiavimo centras“ P. Žvirkos g. 8, Vilnius (I–V 8.00–17.00 val.), interneto svetainėje adresu https://www.atliekucentras.lt/ ir Naujininkų seniūnijoje Dariaus ir Girėno g. 11, Vilniuje, seniūnijos darbo metu. Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita įvyks 2019 m. sausio 4 d. 17:00 val. Naujininkų seniūnijoje Dariaus ir Girėno g. 11, Vilnius. Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos iki viešo supažindinimo su ataskaita galima teikti raštu adresu Šilėnų kel. 22, Mozūriškių k., Zujūnų sen. arba elektroniniu paštu verslui@poveikis.lt. Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Vilniau departamentas, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. (8 5) 264 9676 el. p. vilnius@nvsc.lt

UAB „Atliekų rūšiavimo centras“ atliekų tvarkymo veiklos

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos santrauka

Atsisiųsti

Galvoji žaliai – gyveni švariai!

Yra mūsų šūkis su kuriuo mes vykdome visas savo užduotis

Kontaktai