Galvoji žaliai

Gyveni švariai

Atliekų

rūšiavimo centras

Atsakingas

Atliekų tvarkymas

Atliekų tvarkymo paslaugos

Tai medžiagos, pusgaminiai ir fiziniai daiktai, susidarantys kaip likučiai po produkcijos ar gamybos proceso.

Medžiagos susidariusios po statybos, griovimo ar remonto darbų.

Įvairios paskirties pastatų griovimo darbai.

Tai vieną ar kelis kartus panaudoti plastiko, stiklo, popieriaus ir metalo gaminiai. Pavyzdžiui, vienkartiniai indai, pieno pakuotė ar konservų dėžutė.

Nuomojame įvairią statybinę techniką su mechanizatoriais. Užsiimame statybinių konteinerių nuoma. Teikiame vežimo paslaugas.

Statybinių konteinerių nuoma

Statybinių konteinerių nuomos paslaugas teikiame tiek įmonėms, tiek fiziniams asmenims.

Naikiname dokumentus ir prekes, kurių galiojimo terminas yra pasibaigęs ar jos, dėl kitų priežasčių yra netinkamos naudoti.

Konsultuojame įvairiais su aplinkosauga susijusiais klausimai.

MELAGINGAS PRANEŠIMAS DĖL VEIKLOS VYKDYMO SUSTABDYMO

UAB „Atliekų rūšiavimo centras“ veikla nėra sustabdyta ar kitaip apribota. Viešumoje pasirodžiusi informacija yra klaidinanti ir kenkianti įmonės reputacijai. Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos yra davęs privalomąjį nurodymą išvežti atliekas iš lauko atliekų sandėliavimo aikštelės, kurioje įmonė pagal galiojantį taršos leidimą turi teisę sandėliuoti nepavojingas atliekas. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos inspektoriaus nuomone betono/asfalto danga neatitinka reikalavimų, su kuo mes kategoriškai nesutinkame. Įmonė yra apskundusi Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos sprendimus ir šiuo metu byla yra nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme.

UAB „Atliekų rūšiavimo centro“ atliekų rūšiavimo, perdirbimo ir sandėliavimo veiklos yra vykdomos patalpose, todėl nurodymas išvežti atliekas iš papildomos lauko atliekų sandėliavimo aikštelės niekaip neįtakoja vykdomos veiklos ir procesų.

Pabrėžiame, kad UAB „Atliekų rūšiavimo centras“ pilnai vykdo visus savo įsipareigojimus klientams, tiekėjams ir partneriams. Apgailestaujame, jei dėl viešumoje pasirodžiusios klaidinančios informacijos patyrėte tam tikrus nepatogumus bei tikimės ir tolesnio sėkmingo bendradarbiavimo.

Susisiekti