Aplinkosauginiai sprendimai

Teritorijų, aplinkos tvarkymas

Atliekame teritorijos bei aplinkos tvarkymo paslaugas. Atliekų surinkimas teritorijoje, dumblo, užteršto grunto išvežimas iš teritorijos, grunto nukasimo, išvežimo, atvežimo paslaugos. Atliekame užteršto naftos produktais grunto valymu. Tvenkinių kasimas užkasimas.

GPAIS konsultacijos ir paslaugos (vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų informacinė sistema)

Konsultacijos vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų informacinės sistemos GPAIS klausimais

 • Apmokymas dirbti su vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų informacine sistema GPAIS;
 • Apskaitos GPAIS sistemoje pildymas;
 • Pakuočių apskaitos pildymas GPAIS sistemoje.
 • Dokumentų rengimas ir derinimas su AAA, dėl įmonių norinčių įsitraukti į turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašus.

Paraiškos Taršos ar taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimui gauti:

 • Poveikio aplnkai vertinimo (PAV) dokumentų rengimas ir derinimas;
 • Paraiškos Taršos/TIPK leidimui gauti parengimas ir derinimas;


Paraiškos Taršos/TIPK leidimui gauti lydinčių dokumentų parengimas ir derinimas:

 • atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano;
 • atliekų naudojimo ir šalinimo techninio reglamento;
 • paraiškos registruotis atliekų tvarkytojų valstybės registre (ATVR).


Kitos konsultacijos Leidimų klausimais.

 • Pavojingų atliekų tvarkymo licencijos paraiškos rengimas ir pridavimas;
 • Registracija atliekų tvarkytojų valstybės registre (ATVR).

Susisiekite su mumis